خبر هوشمند فهام fehamnews
vector

اخبار > صفحه استان - خوزستان

جلسه شورای وحدت استان خوزستان برگزار گردید.

جلسه شورای وحدت استان خوزستان برگزار گردید.

امروز اصلی ترین نقش شورای وحدت تلاش برای حضور و حماسه آفرینی مردم در پای صندوق های رای است.

1402/08/22