خبر هوشمند فهام fehamnews
vector

اخبار > صفحه استان - مرکزی

نایب رییس شورای وحدت استان مرکزی :

نایب رییس شورای وحدت استان مرکزی :

گرم شدن تنور انتخابات در گرو افزایش مشارکت اقشار مختلف مردم است

1402/10/03