خبر هوشمند فهام fehamnews
vector

اخبار > صفحه استان - زنجان

شورای وحدت در انتخابات به دنبال سهم‌خواهی نیست

شورای وحدت در انتخابات به دنبال سهم‌خواهی نیست

رئیس شورای وحدت استان زنجان با اشاره به اینکه شورای وحدت به دنبال سهم‌خواهی نیست و با تاکید بر تاثیر عملکرد دولت در مدت زمان باقیمانده بر میزان مشارکت در انتخابات گفت: ای کاش دولت در کنار اقدامات خود برای حل مشکلات کشور، کاستی‌های دولت قبل هم برای مردم شفاف‌سازی می‌کرد که به لحاظ اخلاقی اینکار را نکرد.

1402/08/15