خبر هوشمند فهام fehamnews
vector

اخبار > صفحه استان - گیلان

سومین جلسه ماهانه شورای وحدت استان گیلان برگزار شد

سومین جلسه ماهانه شورای وحدت استان گیلان برگزار شد

وحدت عملی رمز پیروزی است

1402/09/13
جلسه شورای مرکزی شورای وحدت استان گیلان برگزار شد

جلسه شورای مرکزی شورای وحدت استان گیلان برگزار شد

خرد جمعی و عقل گروهی را ملاک عمل خود قرار بدهیم

1402/09/13